Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zaprasza samorządy, szkoły i przedsiębiorców z Regionu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do udziału w Plebiscycie na Eko-Firmę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2019.

W ramach plebiscytu zostaną wręczone laury w 4 kategoriach. W każdej kategorii zostanie wręczony złoty, srebrny i brązowy Laur Eko-Firmy KWJM 2019.

Jest to Plebiscyt organizowany po raz pierwszy, ale rangę temu wydarzeniu nadają patronaty, które pozyskała FOWJM. Swoim Patronatem objęli wydarzenie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych oraz Business Center Club – Loża Olsztyńska.

Patronatami medialnymi wydarzenie objęła Telewizja Polska oddział w Olsztynie, Telewizja KTK oraz Gazeta Olsztyńska.

Wyróżnienia w powyższych kategoriach dla zgłoszonych instytucji zostaną przyznane przez Radę Plebiscytu złożoną z przedstawicieli wszystkich instytucji patronackich.

Gala Finałowa Plebiscytu odbędzie się 13 grudnia b.r. o godzinie 12:00  w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku a samą galę uświetni koncert uczniów tejże szkoły.

Szczegóły dotyczące plebiscytu, regulamin i formularze rekrutacyjny znajdują się na stronie www.jeziora.com.pl

eco firma regulmin

W przypadku pytań dotyczących plebiscytu zapraszamy do kontaktu z Pawłem Grądzkim – Członkiem Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich tel. 660 499 264 lub e-mail: p.gradzki@jeziora.com.pl

Wydarzenie jest finansowane z wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie