W 2020 roku Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich w ramach współpracy z Gminą Ruciane – Nida złożyła projekty na bioróżnorodność biologiczną.

Pozytywnie został oceniony wnioski pod tytułem „ Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów. chronionych i przyrodniczo cennych w Gminie Ruciane- Nida” – projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 3 081 00 ,40 zł