W sierpniu 2020 roku FOWJM w ramach współpracy z Giżycką Ochroną Zdrowia sp. z.o.o. aplikowała o środki na zadanie polegające na „Modernizacji pomieszczeń wraz z zakupem sprzętu w Szpitalu w Giżycku na potrzeby pracowni endoskopowych”. W styczniu 2021 Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego zwiększył alokację środków na projekty w ramach poddziałania 9.01.01. Rozwój specjalistycznych usług medycznych, dzięki czemu Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w kwocie 3 389 777 ,48 na pracownie do  badań diagnostycznych górnego odcina przewodu pokarmowego, dolnego odcinka przewodu pokarmowego, górnych dróg oddechowych.