UWAGA zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń do konkursu

W związku z przedłużającym się stanem epidemii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o przedłużeniu terminu zgłaszania prac konkursowych do 30 kwietnia 2021 r. Wszystkie pozostałe zasady udziału w konkursie pozostają niezmienne, zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Konieczność adaptacji do zmian klimatu dotyczy wszystkich ludzi żyjących na naszej planecie, w tym młodzieży i dzieci. Każdy w zakresie swoich możliwości może zrobić coś dobrego dla swojego otoczenia, stąd pomysł ogłoszenia konkursu. Jego celem jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniami zmian klimatu, jak również z działaniami prowadzącymi do zmniejszenia lub uniknięcia ich negatywnych skutków, z wykorzystaniem nowych możliwości. Wszyscy możemy zmierzyć się z tymi zagadnieniami i zaproponować realne rozwiązania. Istotne jest zrozumienie współodpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Ponadto Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, o które my ludzie, młode pokolenia powinniśmy dbać, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej.