List osób zakwalifikowanych do zajęć z zadania „Z NATURĄ ZA PAN BRAT-

ZDROWY KRĘGOSŁUP PO 35 r.”