Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 100 000 zł ( 100 % dofinansowania) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt pn.” Nasza przyszłość- integracja społeczna Ukraińców w powiecie giżyckim” przewiduje wparcie na rzecz aktywizacji  i integracji społecznej 400  osób pochodzących z terenu Ukrainy, znajdujących się w sytuacji kryzysowej związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi.

Dziękujemy Pani Senator- Małgorzacie Kopiczko za poparcie naszego projektu.