Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego– jako lider projektu Lakes connect – realizowanego przez Grupę Badawczą – Analityczny Ośrodek Ekspertów – kierowany przez prof. Ewa Bulska zorganizowało pierwsze spotkanie w Warszawie w siedzibie CNBCh UW.
Wzięli w nim udział wszyscy partnerzy oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt – Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Głównym celem spotkania było osobiste poznanie się, wymiana poglądów oraz zastanowienie się nad kolejnymi krokami do realizacji w projekcie.
Uczestnicy spotkania omówili pełny przegląd projektu (tj. założenia, cele, produkty cząstkowe, produkty i oczekiwane rezultaty) oraz wszystkie inne ważne kwestie związane z projektem. Pracownicy CNBCh UW – jako lider projektu – przedstawili zagadnienia związane z zarządzaniem projektem i zasadami komunikacji. Przedstawiciel każdego kraju przedstawił system monitoringu wód w krajach partnerskich.

Badania pilotażowe zanieczyszczeń mikroplastikiem w jeziorach związanych z działalnością turystyczną było ważną kwestią omawianą przez wszystkich uczestników. Ponadto rozważono i zaplanowano dodatkowe działania edukacyjne w szkołach dotyczące zanieczyszczeń mikroplastikiem oraz ideę projektu. W drugim dniu spotkania podpisana została umowa partnerska przez uczestników.

Spotkanie pozwoliło na szczegółowe zaplanowanie badań pilotażowych oraz zaplanowanie poszukiwań zielonych koncepcji w Polsce, Łotwie i Litwie dotyczących innowacyjnych rozwiązań ochrony jezior przed zanieczyszczeniem.