banner01
banner02
banner03

FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

Fundacja działa na rzecz wprowadzania właściwej dla środowiska gospodarki odpadowej, a także popiera projekty mające na celu ochronę powietrza i zastosowanie alternatywnych źródeł energii. Od lat jest regionalnym koordynatorem wielu akcji i kampanii ekologicznych, pobudza do aktywności dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Aktualności

Ekologiczne działania w ramach LAKES CONNECT

W dniu 20.03.2024r. w ramach LAKES CONNECT odbyły się zajęcia na Stacji Hydrologicznej w Pilchach dla młodzieży z Turcji, Grecji, […]

KONKURS PLASTYCZNY – „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w związku ze Światowym Dniem Wody przypadającym na 22 marca. Na prace […]

LAKESCONNECT – III etap pilotażowych badań w mazurskich jeziorach

16 października rozpoczął się trzeci – ostatni w tym roku etap badań pilotażowych wybranych jezior w ramach projektu Interreg Baltic […]

Forum EUSBSR w Rydze

Zarząd Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wziął udział w forum EUSBSR w Rydze,  które w tym roku odbyło się pod […]

Nasze projekty

Podsumowanie projektu „Z naturą za Pan Brat- Zdrowy Kręgosłup po 35 roku życia”

Zrealizowano cykl 15 zajęć, które odbywały się 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy od godz.18,00. Zajęcia były prowadzone […]

Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

W sierpniu 2020 roku FOWJM w ramach współpracy z Giżycką Ochroną Zdrowia sp. z.o.o. aplikowała o środki na zadanie polegające […]

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

W 2020 roku Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich w ramach współpracy z Gminą Ruciane – Nida złożyła projekty na bioróżnorodność biologiczną. […]