banner01
banner02
banner03

FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

Fundacja działa na rzecz wprowadzania właściwej dla środowiska gospodarki odpadowej, a także popiera projekty mające na celu ochronę powietrza i zastosowanie alternatywnych źródeł energii. Od lat jest regionalnym koordynatorem wielu akcji i kampanii ekologicznych, pobudza do aktywności dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Aktualności

Nakręcamy – sercem pomagamy!

Pilotażowo w styczniu br. w  mieście Giżycko stanęło serce na nakrętki a w maju  w  Mikołajkach i Sorkwitach. Akcja ciszy […]

V Mazurska Pętla Biegowa – cykl jubileuszowy

Startujemy z zapisami na biegi 🙂 Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. W związku z […]

„Ekologiczne tradycje Mazurów”

Zapraszamy w dniu 19 sierpnia 2021 ( godz.16,00) na warsztaty  „Ekologiczne tradycje Mazurów” pod okiem Oli Juszkiewicz– naszego MASTERCHEFA. Warsztaty […]

Nasze projekty

Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

W sierpniu 2020 roku FOWJM w ramach współpracy z Giżycką Ochroną Zdrowia sp. z.o.o. aplikowała o środki na zadanie polegające […]

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

W 2020 roku Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich w ramach współpracy z Gminą Ruciane – Nida złożyła projekty na bioróżnorodność biologiczną. […]

W ramach Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” złożyliśmy projekt

Nazwa projektu Program z którego otrzymano wsparcie  Wartość inwestycji Poziom dofinansowania „Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka […]