Baza Kontaktów

 

Partnerstwo to także ludzie i organizacje z sąsiednich regionów i krajów, reprezentujące sektor publiczny, prywatny i społeczny czy naukowy, którzy angażują się w dobrowolny, przynoszący wspólne korzyści, nowatorski związek dla podjęcia wspólnych celów społecznych poprzez połączenie swoich zasobów i wiedzy. Inna definicja stwierdza, że: „partnerstwo jest związkiem między organizacjami dwóch lub więcej sektorów, które zobowiązują się do wspólnej pracy w celu podejmowania projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Współpraca z władzami lokalnymi, władzami sąsiednich regionów czy krajów może przynieść liczne korzyści, takie jak wzajemne wsparcie, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony jezior i zrównoważonego zarządzania wodami.

Jednym z takich przykładów jest utworzona baza kontaktów jako model współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami. To doskonałe narzędzie, które może znacznie usprawnić działanie i zwiększyć efektywność.  Baza, to również szybsze dotarcie do samorządów, instytucji, z którymi chcielibyśmy nawiązać współpracę, co jest szczególnie ważne przy rozwiązywaniu lokalnych problemów, nie tylko z dziedziny ochrony środowiska.