Gmina Miejska Giżycko otrzymała dofinasowanie na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu to 457,75 tys. złotych, z czego dofinansowanie unijne to 430,25 tys. złotych.

 

Burmistrz Giżycka – Wojciech Karol Iwaszkiewicz zaprasza mieszkańców miasta Giżycko do:

 1. edukacji prozdrowotnej: osoby zamieszkujące gminę miejską Giżycko w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. badań diagnostycznych: osoby. zamieszkujące gminę miejską Giżycko w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 22.08.2019.

 

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:

http://mojegizycko.pl/ruszyla-rekrutacja-do-projektu-prozdrowotnego/

 

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 180 mieszkańców (72 kobiet, 108 mężczyzn) miasta Giżycko będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

 

GRUPĘ DOCELOWĄ  tj. grupę ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektu zgodnie z „Programem Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” stanowią mieszkańcy gminy miejskiej Giżycko w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do programów zdrowotnych.

 

W związku z powyższym grupę docelowa w projekcie stanowią:

 1. w zakresie edukacji prozdrowotnej: os. zamieszkujące gminę miejską Giżycko w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. w zakresie badań diagnostycznych: os. zamieszkujące gminę miejską Giżycko w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

ZADANIA:

 1. Proces kwalifikacji do programu (badania wstępne i diagnoza; 6h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest Angitia Sp. z o. o.
 2. Działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna (5h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest Angitia Sp. z o. o. oraz WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GIŻYCKU
 3. Aktywizacja ruchowa (36 spotkań/os.), – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest Angitia Sp. z o. o.

 

 1. Edukacja zdrowotna (6 spotkań) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

 

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 20 os. (8 kobiet, 12 mężczyzn).
 2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 17 os. (9 kobiety, 8 mężczyzn)

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 180 os. (72 kobiety, 108 mężczyzn)
 2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 1 szt.
 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 108 os. (43 kobiet, 65 mężczyzn)
 4. Liczba podjętych działań terapeutycznych – 100 szt.

Harmonogram I udzielonego wsparcia w projekcie:

harmonogram

Harmonogram II udzielonego wsparcia w projekcie:

harmonogram wsparcia 11.2019r.

Harmonogram III udzielonego wsparcia w projekcie:

Harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie z dnia 19.11.2019r.

Harmonogram IV udzielonego wsparcia w projekcie:

Harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie z dnia 20.11.2019r.

Harmonogram V udzielonego wsparcia w projekcie:

Harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie z dnia 25.11. 2019r.

Harmonogram VI udzielonego wsparcia w projekcie:

harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie z dn. 4.12.2019r.

Harmonogram VII udzielonego wsparcia w projekcie:

Harmonogram 6 – 16.01.2020 r.

Harmonogram VIII udzielonego wsparcia w projekcie:

Harmonogram 7 – 16.01.2020 r.

Harmonogram IX udzielonego wsparcia w projekcie:

Harmonogram 8 – 24.02.2020