Gmina Miasto Węgorzewo otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu to 351,132 tys. złotych, z czego dofinansowanie unijne to 331,882 tys. złotych.

 

Burmistrz Węgorzewa–Krzysztof Kołaszewski zaprasza mieszkańców gminy Węgorzewo do:

 1. edukacji prozdrowotnej: osoby zamieszkujące gminę Węgorzewo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. badań diagnostycznych: osoby. zamieszkujące gminę Węgorzewo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 30.08.2019.

 

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:

 

https://wegorzewo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/159973/nadal_trwa_rekrutacja_do_projektu_rehabilitacja_medyczna_schorze

 

 

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców (36 kobiet, 84 mężczyzn) gminy Węgorzewo będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

 

GRUPĘ DOCELOWĄ  tj. grupę ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektu zgodnie z „Programem Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” stanowią mieszkańcy gminy Węgorzewo w wieku aktywności zawodowej kwalifikujący się do programów zdrowotnych.

 

W związku z powyższym grupę docelowa w projekcie stanowią:

 1. w zakresie edukacji prozdrowotnej: os. zamieszkujące gminę Węgorzewo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. w zakresie badań diagnostycznych: os. zamieszkujące gminę Węgorzewo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

ZADANIA:

 1. Proces kwalifikacji do programu (badania wstępne i diagnoza; 6h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest NZOZ „FIZJO-MEDICA” USŁUGI REHABILITACYJNE JANUSZ KOSSOWSKI
 2. Działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna (5h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest NZOZ „FIZJO-MEDICA” USŁUGI REHABILITACYJNE JANUSZ KOSSOWSKI
 3. Aktywizacja ruchowa (36 spotkań/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest NZOZ „FIZJO-MEDICA” USŁUGI REHABILITACYJNE JANUSZ KOSSOWSKI
 4. Edukacja zdrowotna (6 spotkań) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

 

 

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 12 os. (4 kobiet, 8 mężczyzn).
 2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 48 os. (14 kobiet, 34 mężczyzn).

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 120 os. (36 kobiet, 84 mężczyzn)
 2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 1 szt.
 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 72 os. (22 kobiety, 50 mężczyzn)
 4. Liczba podjętych działań terapeutycznych – 70 szt.

Harmonogram I Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA 11.2019r_

Harmonogram II Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA – PROCES KWALIFIKACJI

Harmonogram III Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA – POWTÓRNA DIAGNOZA

Harmonogram IV Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- Działania terapeutyczne

Harmonogram V Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- Aktywność fizyczna indywidualna listopad-grudzień-styczneń

Harmonogram VI Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- Aktywność fizyczna styczeń

Harmonogram VII Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA 25.01.2020

Harmonogram VIII Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- Aktywność fizyczna indywidualna Styczeń Trener Personalny

Harmonogram IX Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- Aktywność fizyczna indywidualna Styczeń Zakład

Harmonogram X Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA powtórna diagnoza 20.02

Harmonogram XI Udzielonego Wsparcia w Programie

Aktywność fizyczna_basen_trener_rehabilita

Harmonogram XII Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA – PROCES KWALIFIKACJI 20.02

Harmonogram XI Udzielonego Wsparcia w Programie