Gmina Miłki otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu to 267,312 tys. złotych, z czego dofinansowanie unijne to 240,603 tys. złotych.

 

Wójt Gminy Miłki – Barbara Małgorzata Mazurczyk zaprasza mieszkańców Gminy Miłki do:

 • edukacji prozdrowotnej: osoby zamieszkujące gminę Miłki w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 • badań diagnostycznych: osoby. zamieszkujące gminę Miłki w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 13.08.2019.

 

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:

 

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 90 mieszkańców (30 kobiet, 60 mężczyzn) gminy Miłki będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

 

GRUPĘ DOCELOWĄ tj. grupę ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektu zgodnie z „Programem Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” stanowią mieszkańcy gminy gminę miasto Mrągowo w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do programów zdrowotnych.

 

W związku z powyższym grupę docelowa w projekcie stanowią:

 • w zakresie edukacji prozdrowotnej: os. zamieszkujące gminę miasto Mrągowo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 • w zakresie badań diagnostycznych: os. zamieszkujące gminę miasto Mrągowo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

ZADANIA:

 • Proces kwalifikacji do programu (badania wstępne i diagnoza; 6h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest NZOZ „FIZJO-MEDICA” USŁUGI REHABILITACYJNE JANUSZ KOSSOWSKI
 • Działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna (5h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest NZOZ „FIZJO-MEDICA” USŁUGI REHABILITACYJNE JANUSZ KOSSOWSKI
 • Aktywizacja ruchowa (36 spotkań/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest NZOZ „FIZJO-MEDICA” USŁUGI REHABILITACYJNE JANUSZ KOSSOWSKI
 • Edukacja zdrowotna (6 spotkań) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

 

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU:

 • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 10 os. (3 kobiet, 7 mężczyzn),
 • Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 40 os. (13 kobiet, 27 mężczyzn).

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:

 • Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 90 os. (30 kobiet, 60 mężczyzn)
 • Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 1 szt.
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 54 os. (18 kobiet, 36 mężczyzn)
 • Liczba podjętych działań terapeutycznych – 50 szt.

 

HARMONOGRAM I UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA 16 11 2019r_

HARMONOGRAM II UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA 11.2019

Harmonogram III Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- Działania Terapeutyczne

Harmonogram IV Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- Aktywność fizyczna indywidualna listopad-grudzień

Harmonogram V Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA STYCZEŃ

Harmonogram VI Udzielonego Wsparcia w Programie

Harmonogram 25.01.2020

Harmonogram VII Udzielonego Wsparcia w Programie

Kwalifikacja – powtórna diagnoza 4.02.2020

Harmonogram VIII Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA KWALIFIKACJA 05 02 2020r_

Harmonogram IX Udzielonego Wsparcia w Programie

G. MIŁKI HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA KWALIFIKACJA 10.02.2020r_

Harmonogram X Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA 05 02 2020r_ (2) Harmonogram Aktywność Fizyczna Luty