Gmina Biała Piska otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Biała Piska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu to  375 492,50 zł, z czego dofinansowanie unijne to 356 242,50 zł. 

 

Burmistrz Białej Piskiej – Beata Sokołowska zaprasza mieszkańców gminy Biała Piska do:

 1. edukacji prozdrowotnej: osoby zamieszkujące gminę Biała Piska w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. badań diagnostycznych: osoby. zamieszkujące gminę Biała Piska w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 27.08.2019.

 

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:

 

https://bip.bialapiska.pl/index.php?wiad=9094

 

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców (40 kobiet, 80 mężczyzn) gminy Biała Piska będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

GRUPĘ DOCELOWĄ  tj. grupę ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektu zgodnie z „Programem Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” stanowią mieszkańcy gminy Biała Piska w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do programów zdrowotnych

W związku z powyższym grupę docelowa w projekcie stanowią:

 1. w zakresie edukacji prozdrowotnej: os. zamieszkujące gminę Biała Piska w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. w zakresie badań diagnostycznych: os. zamieszkujące gminę Biała Piska w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

ZADANIA:

Proces kwalifikacji do programu (badania wstępne i diagnoza; 6h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest ANGITIA Sp. z o. o. oraz SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – SZPITAL POWIATOWY W PISZU

 1. Działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna (5h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest ANGITIA Sp. Z O.O. oraz  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ- SZPITAL POWIATOWY W PISZU
 2. Aktywizacja ruchowa (36 spotkań/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest ANGITIA Sp. Z O.O
 3. Edukacja zdrowotna (6 spotkań) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

 

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 16 os. (5 kobiet, 11 mężczyzn).
 2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 15 os. ( 5  kobiet,  10 mężczyzn)

 

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 120 os. ( 40 kobiet,  80 mężczyzn)
 2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 1 szt.
 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 72 os. (24 kobiet, 48 mężczyzn)
 4. Liczba podjętych działań terapeutycznych – 70 szt.

 

HARMONOGRAM I UDZIELONEGO WSPARCIA W PROJEKCIE:

harmonogram 15.11.2019

HARMONOGRAM II UDZIELONEGO WSPARCIA W PROJEKC

harmonogram 2

HARMONOGRAM III UDZIELONEGO WSPARCIA W PROJEKCIE:

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA 28 11 2019r_.docx

HARMONOGRAM IV UDZIELONEGO WSPARCIA W PROJEKCIE:

harmonogram 4