Konkurs Fotograficzny

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wraz z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie ogłaszają V edycję konkursu fotograficznego, zorganizowanego z okazji IV Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej. Konkurs ma  charakter otwarty i jest skierowany do fotografów amatorów oraz wszystkich uczniów szkół z terenu działania MCEE i ZUOK Spytkowo. Celem konkursu jest wspieranie różnorodności oraz promowanie życia w zgodzie z przyrodą i ochroną środowiska. Tematyka dotyczy ptaków żyjących w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Zdjęcia mogą przedstawiać ptaki z różnych środowisk, lecz muszą być wykonane w Regionie WJM. Do konkursu można zgłaszać  fotografie wykonane w okresie od maja 2016 do marca 2020 r. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia w formie cyfrowej. Termin składania prac mija 24 marca 2020 r.

Ponadto Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wraz z ZUOK Spytkowo serdecznie zapraszają na V Mazurską Konferencję Ornitologiczną Spytkowo 2020, która odbędzie się 18 kwietnia 2019 r. (sobota) w sali edukacyjnej ZUOK Spytkowo. Podczas konferencji odbędzie się podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród w V konkursie fotograficznym dla szkół pod hasłem „W powietrzu, w wodzie i na lądzie –ptaki Regionu WJM”.

W załącznikach przedstawiamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia:

KARTA-ZGŁOSZENIA-w-konkursie 2020

regulamin-FOTO-2020-ptaki-ZUOK[4182]

Konkurs Fotograficzny

Konkurs Fotograficzny