W ramach poddziałania 9.2. Infrastruktura socjalna następujący projekt pod nazwą : „Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej Bajce” w Orzyszu zyskał dofinansowanie w kwocie 367 694,81 zł .