Rusza trzecia odsłona programu Mój Prąd. Rozpoczęcie nowego naboru planowane jest na 1 lipca 2021.

Program Mój Prąd cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Dzięki niemu nasz kraj przeżywa prawdziwy boom fotowoltaiczny. W ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV – to dwukrotnie więcej niż w 2019 – informuje minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Trzecia edycja programu zostanie uzupełniona o nowe elementy.

Kosztami kwalifikowanymi będą wydatki poniesione od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2023. Wnioskodawcy, którzy kupili instalację przed ogłoszeniem naboru, ale po 31 stycznia 2020, będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego).Przedział mocy instalacji 2-10 kW zostanie utrzymany.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW trwają jeszcze dyskusje na temat poziomu dofinansowania, zakresu rzeczowego inwestycji oraz rozszerzenia programu o punkty ładowania dla samochodów elektrycznych, inteligentny system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.

Kluczowym celem nowej odsłony programu pozostanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale dodatkowo chcemy położyć nacisk na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej – mówi wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

O dofinansowanie przedsięwzięć z Mojego Prądu mogą się ubiegać osoby fizyczne, które w swoich gospodarstwach domowych wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, a także mają zawartą umowę regulującą wprowadzanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Osoby te będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, a także dodatkowych urządzeń służących poprawie autokonsumpcji energii elektrycznej.

Wkrótce NFOŚiGW poda szczegóły trzeciej edycji programu Mój Prąd. Nabór prowadzony będzie od 1 lipca do 20 grudnia 2021 lub do wyczerpania środków.

 

Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Oznacza to, że otrzymaną w 2021 dotację z programu Mój Prąd, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021, składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.