Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił pierwszą edycję konkursu pn. „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2021 roku.
Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa na Warmii i Mazurach.
O udzielenie pomocy finansowej w ramach ww. konkursu mogą ubiegać się gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Szczegółowe informacje zamieszczone są pod linkiem:
https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/6504-rodzinne-ogrody-dzialkowe-ze-wsparciem-marszalka