Grantobiorca: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

 

Wartość grantu: 52 626,60 zł

 

Projekt „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur”

Wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP