Nabór wniosków o dofinansowanie w pierwszej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został przedłużony do 15 sierpnia 2021 r. Wnioski o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład można składać do 8 sierpnia 2021 r. Poszerzona została także funkcjonalność Aplikacji Polski Ład o możliwość dodania opcjonalnego komentarza do wniosku o dofinansowanie. Więcej informacji o zmianach znajduje się w na strone: https://www.bgk.pl/polski-lad/

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji:

  • priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)
  • priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)
  • priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)
  • priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)

Szczegółowa lista obszarów priorytetowych znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”

Warto wiedzieć! Pojęcie „posiadania udziału własnego”, używane w Regulaminie Naboru wniosków o dofinansowanie i jego załącznikach, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i potrwa do 15 sierpnia 2021 roku

Ważne: Wnioski o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład można składać do 8 sierpnia 2021 r. włącznie.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Informacje dotyczące naborów dostępne są w zakładce  ” Nabór wniosków’

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.