Zrealizowano cykl 15 zajęć, które odbywały się 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy od godz.18,00. Zajęcia były prowadzone przez uprawnionego trenera personalnego. W zajęciach założyliśmy, iż będzie brało udział 15 osób. W związku z dużym zainteresowaniem  zwiększyliśmy liczbę uczestników do 20 osób. Za sprawą odpowiednio dobranych ćwiczeń, Panie w miarę swoich możliwości pracowały nad wzmocnieniem mięśni głębokich ciała, które mają ogromne znaczenie dla odciążenia kręgosłupa. W trakcie treningu Zdrowy kręgosłup uczestnicy pracowali nad całym ciałem – wzmacniając mięśnie wokół kręgosłupa ręce, nogi, barki, brzuch i klatkę piersiową. Ćwiczenia swoją intensywnością były dopasowane pod względem tempa i możliwości uczestniczących. Korzyści, które płynęły z regularnego uczęszczanie na zajęcia skutkowały wzmocnieniem szkieletu mięśniowego, poprawą sylwetki i lepszym samopoczuciem.

Dziękujemy za udział w Projekcie, planujemy kontynuację zajęć w przyszłych latach, bez ograniczeń  wiekowych.