Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.?
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu jest dostępny do pobrania pod adresem:
Spotkanie w formule on-line dla naszego obszaru zaplanowane jest na 20.10.2021 w godzinach 9.00 – 13.45.
Spotkanie będzie transmitowane na kanale Youtube i będzie możliwość zadawania pytań za pomocą funkcji czat.