Dokarmianie zwierząt

„Zima to trudny czas dla zwierząt, dlatego należy im pomagać”

W marcu 2022r w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku, odbyła się się zbiórka karmy dla zwierząt leśnych. Dzieci przyniosły jabłka i marchewki. Najmłodsze przedszkolaki wspólnie z Panem Leśniczym zaniosły karmę do paśnika w Lesie Miejskim w Giżycku.  Dzieci same z dużym zaangażowaniem wykładały pokarm  w paśniku. Dokarmiając zwierzęta przedszkolaki uświadamiają sobie, że bez  pomocy, wiele zwierząt mogłoby nie przetrwać trudnych zimowych warunków. Jest to również doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na losy zwierząt oraz do budowania więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowanie działań na rzecz środowiska. Akcja została przeprowadzona we współpracy z Nadleśnictwem Giżycko.