Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w ramach akcji ” Nakręcamy- sercem pomagamy” w tym roku z serca ustawionego pod budynkiem Urzędu Miasta w Giżycku zebrała ponad 1 tonę 700 kilogramów nakrętek! 

Pieniądze z zebranych nakrętek zostaną podobnie jak w ubiegłym roku przekazane na konto Igora Kamińskiego i wykorzystane na pokrycie kosztów rehabilitacji chłopca.

Każdy kilogram zebranych nakrętek ma duże znaczenie w tak nierównej walce z chorobą.

Bardzo dziękujemy Państwu za okazaną pomoc i wsparcie dla małego giżycczanina – Igorka.