Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich została partnerem wiodącym w ramach programu Inerreg Baltic Sea Region w projekcie pt.:

LAKES CONNECT- Building networking hub for units interested in lakes protection in Baltic Sea tourist regions”.

Projekt realizowany jest przez Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z partnerami z Polski, Litwy i Łotwy, w tym z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Celem projektu jest współpraca krajów obszaru Morza Bałtyckiego nad poprawą jakości życia jego mieszkańców. W ramach projektu jednostki naukowe z trzech krajów nadbałtyckich, tj. Polski, Litwy i Łotwy, przeprowadzą pilotażowe badania jakości wód w wybranych zbiornikach wodnych, pod kątem zawartości mikroplastiku, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych. Opracowane wyniki będą miały na celu zdefiniowanie problemów, a także poszukiwanie rozwiązań zapobiegających i zmniejszających zanieczyszczenia wód w miejscach turystycznych. Wczesne określenie problemu oraz stworzenie strategii dotyczącej pojawiających się zagrożeń w jeziorach, może wpłynąć na poprawę jakości oraz zapobieganie emisji szkodliwych substancji do zbiorników wodnych.