Przypominamy, że istnieje możliwość usunięcia azbestu z mazurskich posesji. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami realizuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka” w oparciu o środki własne i zewnętrzne.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w linku poniżej:

Wnioski o dofinansowanie usunięcia azbestu przyjmujemy na bieżąco.