W dniach 7-9 sierpnia w ramach projektu 💧LAKES CONNECT  odbył sie drugi,  z zaplanowanych trzech części, pilotażowych badań – pobranie próbek wody z 3 mazurskich jezior: Jezioro Jagodne, Krzywa Kuta oraz Jezioro Łabap. Badania przeprowadzone zostały w środku sezonu turystycznego. Pani Ewa Babkiewicz – pracownik Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego wraz z pracownikami FOWJM rzetelnie pobrali próbki wody i przekazali do dalszych badań. Równoległe takie same badania przeprowadzane zostały przez zespół badawczy na terenie kilku wybranych jezior na Litwie oraz Łotwie.

Pilotażowe badania jakości wody w zbiornikach wodnych zostały przeprowadzone dla określenia zawartości całkowitego azotu i fosforu oraz osadów z najgłębszych miejsc w wybranych jeziorach i miejscach przybrzeżnych, blisko potencjalnych źródeł zanieczyszczenia oraz pomiary parametrów wody jak temperatura czy zawartość tlenu w profilu pionowym.

P.S. Serdeczne podziękowania załodze PortSztynort za okazaną pomoc i współpracę przy przeprowadzonych badaniach.