Zarząd Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wziął udział w forum EUSBSR w Rydze,  które w tym roku odbyło się pod hasłem ” Bezpieczny i zrównoważony region Morza Bałtyckiego dla przyszłych pokoleń”.

Forum było niezwykłym doświadczeniem i miejscem spotkania partnerów projektu „Lakes connect” w celu podsumowania wspólnych wniosków i planów na ostatnim etapie wspólnego projektu. Projekt „Lakes Connect” został zaprezentowany szerszej publiczności ukazując wpływ projektu na promowanie zrównoważonej przyszłości regionu bałtyckiego. Udział w wydarzeniu rozszerzył sieć kontaktów i potencjalne przyszłe współprace w tematyce ochrony jezior. Jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy częścią tego międzynarodowego projektu!

Projekt #Lakesconnect jest współfinansowany ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021 – 2027. Projekt jest realizowany przez Grupę Badawczą – Analityczne Centrum Eksperckie – kierowaną przez prof. dr hab. Ewę Bulską