16 października rozpoczął się trzeci – ostatni w tym roku etap badań pilotażowych wybranych jezior w ramach projektu Interreg Baltic Sea Region #Lakesconnect–  Krzywa Kuta, Łabap i Jagodne. Badania są przeprowadzane po zakończonym sezonie turystycznym.⛵️🚣‍♂️🐚☀️🏖️
W poborze próbek oprócz  Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich biorą udział Latvijas Hidroekoloģijas institūts Łotewski Instytut Ekologii Wodnej oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Prace obejmują trałowanie powierzchni wody siatką do połowu mikroplastiku typu Manta, pobór prób wody dla określenia zawartości całkowitego azotu i fosforu oraz pobór prób osadów z najgłębszych miejsc w danym jeziorze i miejsc przybrzeżnych, blisko potencjalnych źródeł zanieczyszczenia oraz pomiary parametrów wody jak temperatura czy zawartość tlenu w profilu pionowym.
 
Odbiór próbek mikroplastiku w ramach projektu Lakes Connect  oficjalnie został zakończony! Teraz prace będą kontynuowane w laboratorium, a następnie analiza cząsteczek plastikowych i zbiór wyników. Ciekawe jak wypadnie porównanie, kiedy zanieczyszczenia mikroplastyczne w jeziorach są największe – przed, w sezonie turystycznym czy jesienią? Czekamy z niecierpliwością na wyniki!