Slider

FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

Fundacja działa na rzecz wprowadzania właściwej dla środowiska gospodarki odpadowej, a także popiera projekty mające na celu ochronę powietrza i zastosowanie alternatywnych źródeł energii. Od lat jest regionalnym koordynatorem wielu akcji i kampanii ekologicznych, pobudza do aktywności dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Aktualności

List osób zakwalifikowanych do zajęć z zadania „Z NATURĄ ZA PAN BRAT- ZDROWY KRĘGOSŁUP PO 35 r.”

List osób zakwalifikowanych do zajęć z zadania „Z NATURĄ ZA PAN BRAT- ZDROWY KRĘGOSŁUP PO 35 r.”

Skorzystaj z programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców!

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców od 2009 roku pomaga zdobywać szlify przedsiębiorczości osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą lub planującym to zrobić. […]

Z naturą za Pan Brat – zdrowy kręgosłup po 35 roku życia

Projekt Z naturą za Pan Brat – zdrowy kręgosłup po 35 roku życia to zadanie publiczne zakładające realizację 20 spotkań […]

Konkurs „Spot dla Mazur”

Spot dla Mazur to konkurs filmowy dla mieszkańców powiatu giżyckiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego oraz Gminy Świętajno ( powiat szczycieński) […]

Nasze projekty

Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

W sierpniu 2020 roku FOWJM w ramach współpracy z Giżycką Ochroną Zdrowia sp. z.o.o. aplikowała o środki na zadanie polegające […]

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

W 2020 roku Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich w ramach współpracy z Gminą Ruciane – Nida złożyła projekty na bioróżnorodność biologiczną. […]

W ramach Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” złożyliśmy projekt

Nazwa projektu Program z którego otrzymano wsparcie  Wartość inwestycji Poziom dofinansowania „Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka […]